Nyheder fra Glostrup Borgerliste
Følg med i hvad der sker på den politiske scene i Glostrup og i dit lokalområde
Kommentar til Glostrups budgetaftale for 2022

Budget 2022

Så handler det om budgettet for 2022 og de tre budgetoverslagsår, altså hele næste valgperiode. Og med et kommunalvalg lige foran os er det jo ganske tydeligt, at det er et rigtigt valgbudget. Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti deler lystigt ud af den fælles kasse til vennerne, og for at det hele skal se dygtigt og ansvarligt ud skruer de lige lidt op for optimismen, og budgetterer med lidt højere indtægter end der reelt må formodes at komme og lidt lavere udgifter.

På den måde er det jo nemt nok at lave et budget i balance!

Og vores fælles kasse er jo fuld af penge, som de bare kan tage af, når det begynder at brænde på, synes de at tro. Men hov, de tre røde partier kan kun mønstre 9 mandater. De mangler jo én stemme.

Men med lidt søde ord og lidt flere gyldne løfter, samt ikke mindst en aktivitetspulje på 700 tkr. i hvert af budgetårene til, som der står i ændringsforslaget, f.eks. udendørs skøjtebane, minigolf, disc golf eller lignende aktiviteter, er Det Konservative Folkeparti fuldstændig solgt, og de tre røde partier er pludseligt blevet til fire røde partier, der kan stemme deres budget igennem med 10 mandater. 

Og det gør de jo nok, så den konservative lokalformand kan begynde at drømme søde drømme om måske at blive overdirektør for Glostrup kommunes minigolfcenter i Egeparken eller endog viceborgmester og kulturudvalgsformand under socialdemokratisk overherredømme.

At den konservative lokalformand kunne have fået flere af sine ønsker opfyldt, hvis han havde gidet forhandle lidt seriøst med sine borgerlige venner er så en helt anden historie, der nok bunder i samme personfnidder som første gang, i august 2018, den konservative lokalformand gik sammen med de røde partier.

I 2018 gik han jo sammen med rød stue om et budget, der ville sende kommunen ud over afgrundens rand på rekordtid, så da han havde leveret varen i form af en ulovligt ændret styrelsesvedtægt og fire fede ben til tre grådige socialdemokrater og Enhedslistens repræsentant, blev de hurtigt trætte af ham, ribbede ham for hans eget fede ben og sendte ham tilbage hvor han kom fra, og socialdemokratiet gik i samarbejde med Venstre om et mere moderat budget for 2020 og 2021.

Hvordan det konservative eventyr ender denne gang kan nu kun tiden vise!

Socialdemokratiets evne og vilje til at forhandle et bredt budgetforlig igennem er i øvrigt ganske imponerende. Jeg fremsendte forholdsvis tidligt i processen et forhandlingsoplæg, eller kald det en ønskeseddel, til den socialdemokratiske førstemand. De havde tilsyneladende intet ønske om at forhandle bredt, for absolut ingen respons var det tavse svar. Virkelig imponerende!

Nu er jeg så i dag blevet informeret om, at de 93 ændringsforslag, de fire røde partier har fremsat til budgettet, er en samlet pakke. De ønsker ikke at pille de forslag ud, som vi alle sammen er enige om og som vi alle sammen kan tilslutte os. Vi skal stemme ”ja” eller ”nej” til de samlede pakke.

Den slags arrogance er jo dræbende for ethvert samarbejde, og det kan kun skuffe, at det, jeg troede var et nyt åbent, frisk pust hos socialdemokratiet allerede er blevet lagt i benlås af de sure gamle mænd (m/k). Virkelig trist.

For der er rigtig mange punkter i de fire røde partiers ændringsforslag til budgettet, jeg og vi kan tilslutte os, faktisk de fleste. Tillad mig som eksempel blot at nævne genindførsel af den gratis servicebus og genindførsel af klippekortordningen. 

Og så er der jo de forslag, vi ikke kan tilslutte os.

Da vi jo ved, at ethvert ændringsforslag fra os vil blive arrogant nedstemt af de fire røde partier, har vi ikke brugt tid og kræfter på at fremsætte et samlet forslag, men har i stedet fremsendt underændringsforslag til nogle af de fire røde partiers ændringsforslag. Som følger:

- Hastighedsdæmpning villaveje
Foranstaltninger til at sænke farten på villavejene skal udføres, så de ikke generer grundejerne, og skal i øvrigt være ensartede i hele kommunen.

- Opnormering med et årsværk til etablering af håndværkerteam
Opnormering udgår, idet kommunen ikke skal konkurrere med de lokale håndværkere.

- 10 klasselokaler, Skovvangskolen
Skovvangskolen ændres til Nordvangskolen.

- Øget fokus på lokal handel og erhvervsindsats samt erhvervsambassadør
Der ansættes ikke en ”erhvervsambassadør”, idet opgaven er en naturlig del af borgmesterens opgaver.

- Ombygning på Ældrecenter Sydvestvej
Ombygning udgår, idet den er absolut unødvendig.

- Flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter
Flytning af biblioteket udgår.

Sidste gang, i 2018, da Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti havde et flertal her i salen sammen med deres røde konservative venner kastede de jo gladelig 15 mio.kr. efter renovering af den gamle Teknisk Skole, for at flytte musikskolen og mødelokalerne derover fra Fritidscenteret.

Nu har de så opdaget, at lokalerne i Fritidscenteret står tomme og ubrugte hen, og derfor vil de udvise ”handlekraft” ved at fylde lokalerne ud med et eller andet – bare et eller andet – valget er så faldet på biblioteket, så det vil de bruge det meste af 22 mio. kr. til. Men vi ønsker ikke på den måde at kaste gode penge efter dårlige.

Vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved ændringsforslaget om udvidelse af indkørselsvej til Nordvanghallen. Der synes ikke umiddelbart at være plads til udvidelse, så hvad skal fjernes, en transformatorstation eller læskur til den lille skolegård.

Vi ser ingen mening i at spare 41 tkr. til møder, indkøb m.v. på dagtibudsområdet.

De fire røde partier tror på større indtægter fra selskabsskatter på 10 mio.kr.

Hvorfor dog ikke 20 mio.kr. – nu vi er gang med den varme luft. Så bliver budgettet jo endnu flottere. Men under alle omstændigheder skal puljen til uforudsete udgifter nok hæves ganske betragteligt!

Vi ser ingen mening i at reducere børnekulturfestivalen. Og så synes vi altså ikke lige, at minigolf er en kommunal opgave! 

Det vil i hvert tilfælde udfordre kommunalfuldmagten med et sådant foretagende.

Med de bemærkninger, og med den præmis vi har fået oplyst om afstemningsproceduren, stemmer vi selvfølgelig for vores egne underændringsforslag og imod de fire røde partiers ændringsforslag som en samlet pakke.

Vi anvender cookies

Vi anvender cookies på vores website. Nogle af dem er afgørende for driften af websitet, mens andre hjælper os med at forbedre dette website og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle websitets funktioner.