Vores politik
Glostrup Borgerliste er en samling af lokalpolitiker, der står sammen om at passe på Glostrup.

Fokuspunkter for kommunalvalg 2021

DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

 • Den kommunale administration er til for borgerne.
 • Personalet er kommunens vigtigste ressource.
 • Ledere og medarbejdere skal til stadighed opdatere deres uddannelse og modtage tilbud om videreuddannelse.

SKOLE

 • Størst mulige selvstændighed for den enkelte afdeling/skole.
 • Styrkelse af fagligheden.
 • Styrkelse af kontakten mellem skole og hjem.
 • Kristendommen og forståelsen af vores kristne kulturbaggrund skal prioriteres i forhold til andre religioner.
 • Vi ønsker at alle får opfyldt deres ønske om skolelokation og derfor ønsker vi at udvide Nordvangskolen.

BYENS UDVIKLING – ET GRØNT GLOSTRUP

 • Letbanen giver Glostrup muligheder, som vi skal udnytte til udvikling af byen.
 • Der skal holdes fast i Glostrups grønne områder, herunder også Præstegårdshaven og Rådhusparken.
 • Der skal bygges gode og sunde boliger i lyse og luftige omgivelser – og i respekt for det bestående.
 • Ingen fortætning af boligområderne vest for Ndr. Ringvej.
 • Der skal ikke bygges boliger i 6-8 etager på butikstorvet Diget.
 • Der skal sikres både ældre- og ungdomsboliger i bymidten, gerne sydvest for banen.
 • Nyttehaverne i Dommervangen skal gøres varige.

BEREDSKAB I GLOSTRUP

 • Vi ønsker at opretholde et døgnbemandet beredskab centralt i Glostrup på den nuværende placering – brandstationen bør renoveres evt. nyopføres på samme sted.

TRAFIK

 • Den kollektive trafik skal styrkes både lokalt og regionalt.
 • Der skal etableres parkeringshus syd for banen med overdækket gangbro over banen.
 • Gratis servicebus genindføres.
 • Der skal tænkes anderledes når der laves trafikdæmpende foranstaltninger - der skal laves en ”Glostrupmodel”, så det er ens i hele Glostrup.
 • Det skal være trygt at færdes i Glostrup for alle.

KULTUR OG FRITID

 • Reetablering af Byhistorisk Hus.
 • Biblioteket fastholdes på sin nuværende adresse.
 • Vi vil arbejde for, at der opføres en ekstra svømmehal i forbindelse med den nuværende, så der bliver plads nok både til Glostrups borgere og svømmeklubben.

ÆLDRE OG SUNDHED

 • Styrkelse af den nære ældrepleje.
 • Der skal ske en væsentlig personaleopgradering på demensområdet. Gerne 1:1 normering i dagtimerne.
 • Klippekortordningen skal genindføres.

INTEGRATION

 • Glostrup kommune skal overtage boliganvisningen i almene boligområder.
 • Kommunen skal aktivt tilbyde repatriering.

Du kan downloade vores Fokuspunkter for Kommunalvalg 2021 som PDF-dokument i sektionen for kampagnemateriale.

Vi anvender cookies

Vi anvender cookies på vores website. Nogle af dem er afgørende for driften af websitet, mens andre hjælper os med at forbedre dette website og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle websitets funktioner.