Vores politik
Glostrup Borgerliste er en samling af lokalpolitiker, der står sammen om at passe på Glostrup.

SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITIK

Glostrup Borgerliste vil arbejde for, at Glostrup kommune fører en sundhedspolitik, der lever op til de øgede krav og behov, som vores syge og ældre bør kunne forvente af det offentlige i et velfærdssamfund.

Vi vil arbejde for en aktiv sundhedspolitik med fokus på trivsel, oplysning og forebyggelse.

Det skal sikres, at der på vores ældrecentre er tilstrækkeligt personale, som har den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund til at kunne bistå de ældre såvel om dagen som om natten.

Forholdene for syge og ældre i beskyttede boliger skal forbedres, så der efter behov kan gives mere tid til den enkelte borger.

Kommunen skal arbejde for, at antallet af forskellige hjemmehjælpere hos den enkelte borger nedbringes, og de ældre skal have en fast kontaktperson i kommunen.

Kommunen skal føre en aktiv seniorpolitik og gå forrest med at tilbyde deltidsjob og andre ordninger for vores aktive seniorer.

Vi ønsker at opprioritere ledsageordningen, handicapkørsel samt beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for handicappede.

Glostrup Borgerliste vil arbejde for, at der etableres bedst mulige adgangsforhold for ældre og handicappede til læger o.lign..

Mad- og måltidspolitikken skal i samtlige institutioner m.v. bygge på traditionelle danske retter.

Vi ønsker at styrke personalenormeringen især på demensområdet, gerne i form af en 1:1 minimumsnormering i dagtimerne.

  • Styrkelse af den nære ældrepleje.
  • Der skal ske en væsentlig personaleopgradering på demensområdet. Gerne 1:1 normering i dagtimerne.
  • Klippekortordningen skal genindføres.
Vi anvender cookies

Vi anvender cookies på vores website. Nogle af dem er afgørende for driften af websitet, mens andre hjælper os med at forbedre dette website og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle websitets funktioner.