Pressemeddelelser og kampagnemateriale
Læs vores pressemeddelelser og / eller download vores materiale.
- sammen passer vi på Glostrup

Pressefotos, logoer, m.m.

Logoer og andet grafisk materiale må frit benyttes, men må ikke ændres eller manipuleres uden skriftlig tilladelse. De angivne fotografer skal akkrediteres ved brug af pressefotos.

Pressekontakt

Vores pressekontakt er Flemming Ørhem, og Flemming kan kontaktes via vores kontaktformular eller på telefon 22 62 66 19 (Flemming er at træffe på hverdage mellem kl. 12.00 og 18.00).

Flemming modtager og besvare ikke SMS´er, men har er hurtig på tasterne hvis du skriver til ham via kontaktformularen.

Pressemeddelelser

Glostrup Kommune

Att.: Kommunalbestyrelsen

Hvissinge den 1. januar 2022

Glostrup Skole

Vi skriver til jer, da vi som bekendt ikke er en del af den nye kommunalbestyrelse, desværre. Da vi har masser af idéer og visioner for Glostrup, idéer og visioner som vi rigtigt gerne vil dele med jer, og så må vi se om I vil lade jer inspirere.

Først og fremmest vil vi indlede med at ønske den nye kommunalbestyrelse, tillykke med valget, og ikke mindst held og lykke til den nye formand for Børne- og Skoleudvalget.

Skolen skal være en del af grundstammen ift. en god og sund opvækst i Glostrup, og grundlæggende ser vi masser af muligheder for Glostrup Skole. Men det kræver at man fra politiskhold, tør ta´ bladet fra munden, og får en god og konstruktiv dialog om udviklingen af Glostrup Skole. 

Glostrup Skole skal ikke være løsningen på en forfejlet boligpolitik, gennem rigtigt mange år, og den vending har I sikker hørt under den seneste valgkamp. Men ret beset var det en bemærkning, som Frederik Frydendal-Oesten fremkom med, talrige gange i perioden 2009-2012 ifm. dannelsen af Glostrup Skole.

Derfor glæder det os i Glostrup Borgerliste, at vores politiske kollegaer har indset, hvilket problemstillinger som Glostrup Skole bl.a. har kæmpet med siden dannelsen.

Glostrup Skole har desværre også haft andre udfordringer, siden den blev dannet, og én af dem har været den konstante politiske indblanding. Denne indblanding har tilmed været i direkte strid med folkeskoleloven, og det har vi tilsynets ord for, og derved er det ikke til diskussion om der skal ske ændringer. Der skal naturligvis ske ændringer, således at vi i Glostrup overholder gældende lovgivning.

Skolestrukturen i Glostrup kom kort før den daværende regerings skolereform, og mange har gennem tiden blandet de to ting sammen. Dette har man fra politisk hold ikke være dygtig nok til at synliggøre, og det er ærgerligt. Da der er mange gode elementer i såvel skolestrukturen som skolereformen.

Glostrup Skole blev dannet på baggrund af en enig kommunalbestyrelse, og alle var enige om, at vi i Glostrup kun skulle have én skole, og derved også kun et skoledistrikt. Det forpligter også rent politisk, og derfor skylder vi også skolen, at udvise dem den tillid som skolen fortjener.

Derfor ville Glostrup Borgerliste også have været med til at arbejde for, at delegere beføjelser og ansvar til skolebestyrelsen og skolens ledelse. Det skal helt formelt ske i skolens styrelsesvedtægt, og derfor vil vi fra Glostrup Borgerliste også opfordre den nye kommunalbestyrelse til, at arbejde positivt konstruktivt på at ændre styrelsesvedtægterne.

 • Størst mulige selvstændighed for det enkelte undervisningssted
  Vi skal have lokale råd med forankring i skolebestyrelsen, og på en måde, hvorpå de lokale råd rent faktisk får indflydelse på en række områder ude på undervisningsstederne.
 • Styrkelse af fagligheden
  Vi skal gøre op med den traditionelle tankegang med klassedannelse og -undervisning, og derfor vil vi opfordre til, at man prøver at kigge ind i mulighederne for at lave årgangsklasser, og rigtigt niveauopdelt undervisning. Man kunne fx lave en pilotskole ift. afprøvning af konceptet.
 • Styrkelse af kontakten skole / forældre
  Vi skal have styrket relationen mellem skole og hjem, og derfor bliver vi nødsaget til at bruge kræfter på at styrke denne indsats.
 • Trafiksanering af skoleveje
  Vi skal have trafiksaneret vores skoleveje, således at det bliver trygt at færdes i Glostrup for alle. Men da Glostrup kun har et skoledistrikt, én skole, men fem undervisningssteder, er alle veje i Glostrup reelt set skoleveje.
 • Vi ønsker at alle får opfyldt deres ønske om undervisningssted
  Vi skal passe på at der ikke opstår ”lokationssnobberi” omkring og mellem undervisningsstederne, og det er derfor en hårfin balance, når vi siger at alle får opfyldt deres ønske om undervisningssted. Men vi mener fortsat at det er undervisningssted Nordvang som bør og skal udvides.

Vi er med på at nærværende idéudkast ikke indeholder de store løsningsmodeller/-forslag, og vores holdning er i bund og grund også den, at kommunalbestyrelsen skal udstikke rammer, budget og visioner for Glostrup Skole. Og lade skolen udfylde disse rammer ud fra budgettet og visionerne.

Når det så er sagt, så deltager vi gerne i dialogmøder om Glostrup Skole, hvor vi kan uddybe vores tanker og idéer omkring skolen. Vi er som sagt trukket i det politiske arbejdstøj, og vi har tænkt os at være i opposition. Om end det er fra side linjen.

Må vi høre fra jer?

På vegne af Glostrup Borgerliste

Nia Hagbarth Juel & Frederik Frydendal-Oesten

Vi anvender cookies

Vi anvender cookies på vores website. Nogle af dem er afgørende for driften af websitet, mens andre hjælper os med at forbedre dette website og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle websitets funktioner.